Chów i hodowla gęsi

Innowacyjne produkty hodowlane z doskonałymi, niezawodnymi wynikami hodowlanymi i stabilnym zdrowiem – tym charakteryzuje się marka Eskildsen. Nic dziwnego, że wyniki hodowli i tuczu naszych gęsi cieszą się najwyższym uznaniem na międzynarodowym rynku. Nasza hodowla prowadzona na bazie naukowej gwarantuje odpowiednie dla rynku i genetycznie wysokiej jakości linie gęsi przy optymalnych właściwościach.

Wysoka wydajność reprodukcji stada rodzicielskiego Eskildsen gwarantuje możliwe do zaplanowania dostarczenie piskląt gęsi do tuczu – niezbędne dla w pełni zintegrowanego łańcucha produkcyjnego. Niezawodna jakość hodowli, to się opłaca!

Certyfikacja IFTA
IFTA AG jest zgodnie z normami DIN EN 45011 i17021 akredytowanym organem certyfikacji w zakresie systemów bezpieczeństwa żywności, zarządzania jakością i środowiskiem oraz badań produktów.

ifta


 

Gęsi do tuczu i pisklęta gęsi

Gęsi do tuczu
Nie bez powodu, na całym świecie coraz więcej producentów gęsi opiera się na naszych ptakach: Charakteryzują się stabilnym zdrowiem i doskonałymi właściwościami użytkowymi, jak korzystnym stosunkiem mięsa do tłuszczu i wysokim udziałem cennych części z dużą zawartością mięsa z piersi.

Nasze oferty produktowe: Dzięki ukierunkowanemu wykorzystaniu efektów hybrydowych optymalizuje się na bieżąco intensywność wzrostu, zawartość mięsa i wykorzystanie paszy u gęsi do tuczu – przy lepszej witalności i większych możliwościach dostosowania się.

Pisklęta gęsi
Długa tradycja chowu i hodowli gęsi jest wspólna dla wszystkich naszych ferm w Saksonii. Środowisko ze swoim naturalnym bogactwem użytków zielonych i zbiorników wodnych oferuje najlepsze warunki dla zdrowego rozwoju. Ponadto dla pomyślnej hodowli czystość i higiena odgrywa na fermach ogromną rolę.

Z pasją i najwyższym zaangażowaniem nasi pracownicy dbają o właściwy chów i opiekę nad zwierzętami – od ponad 20 lat. Rezultat: ponad pół miliona piskląt gęsi rocznie daje nam prymat na rynku w Niemczech w warunkach hodowli zbliżonej do natury.


 

Gęsi hodowlane

W ramach naszego programu hodowli hybrydowej ze sprawdzonych ras gospodarczych opracowano linie hodowlane gęsi. Oferujemy gęsi hodowlane o możliwie największej rentowności – niezawodny gwarant wysokiej produkcji.

Nasza obietnica produktów: poprzez systematyczne kombinacje krzyżówek oferujemy stada rodzicielskie, które wyróżniają się zarówno wysoką wydajnością reprodukcyjną, jak i doskonałą wydajnością chowu ich potomstwa. Gęsi Eskildsen przekonują do siebie przez zdrową witalność, optymalny wzrost ciała i doskonałe przyrosty mięsa.


 

Badania i rozwój


W naszym renomowanym podstawowym zakładzie hodowlanym Eskildsen w Königswartha, w pobliżu Bautzen w Oberlausitz, od roku 1982 gęsi hodowane są metodą hybrydową linii – konsekwentnie i ciągle. Ta ferma hodowli specjalnej ekonomicznie i organizacyjnie włączona jest do ogólnego procesu produkcji gęsi mięsnych Eskildsen. W ten sposób zapewnia się sprawne przekazanie postępu hodowlanego na ptaki rodzicielskie i do tuczu.

W podstawowym zakładzie hodowlanym pracują pracownicy z długoletnim doświadczeniem w dziedzinie hodowli gęsi – doradcą naukowym jest dr Karl-Heinz Schneider (Uniwersytet w Lipsku). Chów z wolnym wybiegiem dostosowany do gatunku zachowuje zgodność ze środowiskiem selekcji i produkcji. Dzięki temu gęsi hodowlane predysponowane są do wolnego chowu w zakładach rodzicielskich i chowu do tuczu. Jednocześnie jesteśmy zobowiązani w sensie wysokiej agrobiodywersyfikacji do utrzymania starych ras gęsi.

Wyniki hodowlane
Wraz z rozwojem naszego programu hodowli hybrydowej linii spełniamy specyficzne wymagania klienta i zmieniające się potrzeby rynku – w miarę potrzeb i elastycznie. Wysokie zdolności rozrodcze stada rodzicielskiego zapewniają planowaną produkcję piskląt gęsi do tuczu. Na krajowym i międzynarodowym rynku gąsiąt dominują nasze masywne i łatwo nadające się do tuczu produkty hodowlane „Eskildsen ciężki“ i „Eskildsen superciężki“.


Program zarządzania
Nasza ekskluzywna oferta dla klientów międzynarodowych: Program zarządzania Eskildsen oferuje szczegółowe instrukcje i wsparcie we wszystkich aspektach odżywiania i karmienia, zdrowia ptaków oraz wymagań technicznych dla chowu.

Jako specjalną usługę serwisową oferujemy naszym klientom indywidualne fachowe doradztwo – całkowicie według indywidualnych potrzeb, na miejscu, przez telefon lub on-line.


 

Aktualności

10_2012 Hatchery Practice PDF Family business concentrates on geese
10_2011 Hatchery Practice PDF Breeding for fertility in geese
Line hybrid breeding process at Eskildsen Gänsezucht GmbH
10_2009 Hatchery Practice PDF Goose breeding at a high genetic level
Superior genetic stock for domestic and international goose producers